عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار با خبر شوید.

تنها صحنه هایی که بر روی مستطیل سبز شکل گرفته و گل هایی که به ثمر رسیده یا نرسیده در یادها نمی ماند. زیرا به یاری پیشرفت های فناوری در عصر دیجیتال و با هنر عکاسان، واکنش های روی سکوها نیز شکار شد و لحظات نابی از احساسات انسانی پیش چشم جهانیان قرار گرفت.


پیک تدبیر - جام جهانی فوتبال 2014 به میزبانی برزیل نیز پس از 32 روزِ پر تب و تاب و التهاب و سرانجام با قهرمانی آلمان به پایان رسید.  تورنمنتی که تیم ملی فوتبال ایران نیز یکی از 32 شرکت کننده آن بود و به همین خاطر برای ایرانیان نیز جذابیت ها و حساسیت های خاص خود را داشت.

 

از جام جهانی اما تنها صحنه هایی که بر روی مستطیل سبز شکل گرفته و گل هایی که به ثمر رسیده یا نرسیده در یادها نمی ماند.  زیرا به یاری پیشرفت های فناوری در عصر دیجیتال و با هنر عکاسان، واکنش های روی سکوها نیز شکار شد و لحظات نابی از احساسات انسانی پیش چشم جهانیان قرار گرفت.

 

واقعیت فوتبال این است که وقتی به مراحل حذفی می رسد آن روی سکه شادی ها و لبخندها، اندوه ها و اشک های هواداران است. گاه به فاصله چند روز تیمی که دیگری را از پیش راه برداشته قربانی دیگری می شود و لبخندهای آن روز به اشک های روز تازه بدل می شود. از این روست که جام جهانی فوتبال را با اشک ها و لبخندهای دوستداران تیم ها و بازیکنان نیز توصیف می کنند و این حکایت مکرر نمی شود. چندان که عشق و اندوه هر روز به شکلی جلوه می کند. این اشک ها و لبخندها را اما نمی توان روایت کرد،در قاب تصاویر باید دید. ببینید!

عصر ایران

 


تماشاگران جام جهانی برزیل - 2 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 3 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 3 (عکس)اشک و لبخند (عکس)fتماشاگران جام جهانی برزیل - 7 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)اشک و لبخند (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 7 (عکس)اشک و لبخند (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 7 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 5 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگراتماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 5 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 5 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 5 (عکس)تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)تماشاگراfتماشاگران جام جهانی برزیل - 8 (عکس)ffffتماشاگران بازی ایران - آرژانتین (عکس)تماشاگران بازی ایران - آرژانتین (عکس)تماشاگران بازی ایران - آرژانتین (عکس)تماشاگران بازی ایران - آرژانتین (عکس)تماشاگران بازی ایران - آرژانتین (عکس)هواداران ایرانی در بازی ایران - آرژانتین (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 7 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 3 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 3 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 3 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل (عکس)تماشاگراتماشاگراتماشاگران جام جهانی برزیل - 2 (عکس)fتماشاگران جام جهانی برزیل - 7 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)تماشاگراfffتماشاگرا

تماشاگران جام جهانی برزیل - 10 (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اندوه تماشاگران برزیلی برای از دست دادن مقام سوم جام جهانی (عکس)اشک و لبخند (عکس)تماشاگران جام جهانی برزیل (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)اشک و لبخند (عکس)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید