عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار با خبر شوید.

بهدادسلیمی که امیدوار بود درمسابقات جهانی 2014 لقب قوی ترین مردجهان را پس بگیرد نتوانست وزنه های مورد نظر را بالاببرد و بدون کسب مدال طلا از مسابقات خداحافظی کرد. وزنه بردار +105 کیلوگرم کشورمان در این مسابقات توانست مدال نقره در حرکت یک ضرب ، مدال برنز در حرکت دوضرب و مدال نقره در مجموع را به دست بیاورد و بدون کسب مدال طلا از مسابقات جهانی خداحافظی کرد. حالا و بعد از یک دهه عنوان قوی ترین مرد جهان از سیطره ایران خارج شد.

 


پیک تدبیر - بهداد سلیمی وزنه بردار مثبت 105 کیلوگرم کشورمان در میان ناباوری دو مدال نقره و یک برنز در مسابقات جهانی را به دست آورد.

بهدادسلیمی که امیدوار بود درمسابقات جهانی 2014 لقب قوی ترین مردجهان را پس بگیرد نتوانست وزنه های مورد نظر را بالاببرد و بدون کسب مدال طلا از مسابقات خداحافظی کرد.

او که روزیک شنبه از سری مسابقات جهانی وزنه برداری ، روی تخته رفته  بود درحرکت اول وزنه 207 کیلوگرم را بالای سربرد اما در حرکت دوم و سوم نتوانست وزنه 211 را بالای سر ببرد و به همین راحتی مدال طلای تک ضرب را از دست داد. رقیب روس او در این وزن موفق شد وزنه 210 کیلوگرم را بالای سرببرد و مدال طلا را به دست بیاورد.

بهداد سلیمی در حرکت دوضرب ،بار اول وزنه 246 کیلوگرم را بالای سربرد و در حرکت دوم 251 کیلوگرم را بالای سربرد.

اما رسلان آلبگوف رقیب سلیمی وزنه 252 کیلوگرم را در حرکت سوم بالای سر برد.

بهداد سلیمی در حرکت سوم درخواست وزنه 257 کیلوگرم کرد. وزنه ای که نتوانست بالای سرببردو در نتیجه او مدال طلایی به دست نیاورد.

سلیمی در حرکت یک ضرب نقره گرفت ، در مجموع نقره گرفت و در حرکت دوضرب با کسب مدال برنز مسابقات را به پایان رساند.

عصر ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید