عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار با خبر شوید.

پیک تدبیر:احمد خوشنویس-اکثرهم وطنان باخودمی اندیشندکه آیااین همه مشکلات اجتماعی وگرفتاری های عدیده ایی که امروزدامن گیرجامعه شده وبه عنوان معضل اجتماعی خودنماییمی کند!همه ازقِبَل تحریم های اقتصادی ست ؟!
منصف ترین وبی انصاف ترین کارشناسان این پدیده هارا۲۰تا۳۰درصدبه تحربم هامربوط می دانند!بقیه ی ماجراازکجاوچیست ؟
کمی به عقب برمی گردیم !
ازبدوپیروزی انقلاب ،نطام نوپای اسلامی ،باتحریمِ آمریکا مواجه شد!جنگ تحمیلی نیزازپیامدهای همان رایزنی های شیطنت آمیزبود!همکاری جهانی باصدام ازدیدهربی انصافی قابل رصداست .
حتماًتأمینِ امثالِ موشک های ضدعملیات های زمینی دریایی وهوایی درجهان !ازتأمین داروومایحتاج متریالِ اولیه ی پروژهای نفتی سخت تراست !
چرادرآن زمان باهمه ی محدودیت ها!ایران خارج ازشعارهای معمول !باضرروزیان مالی هنگفت باخرابی های منطقه ای اماسربلندازجنگ بیرون آمد!
باین توصیف ونقبی به دورانِ جنگ متوجه این نکته می شویم که وطنم بیشترمحروم و در تحریمِ داشتن انسان های فداکاری ست که ازمنافع شخصی خودبگذرندوبه پرستیژکشوربیندیشند!
اگرخارج ازتعصب های سیاسی به گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم که چه کسانی باچه ترفندی همچون زالوبراموالِ مادی ومعنوی این کشورچنگ انداختندوبزرگترین ضربه رابه اعتقادات وباورهای مردم جامعه زدند!تاجایی که مردم به اسطورهای عجیب وغریب پناه برده اند؟
مابایداعتراف کنیم که انسان هایی همچون «چیون لای»نخست وزیرفقیدچین ،ناپلیون فرانسه،محمدمهاتیراندونزی ،وحتی رجب طیب اردوغان نیازداریم که ازمنافع شخصی خودبگذرندوبه پرستیژکشوربیندیشند.
        

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید