عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار با خبر شوید.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان فارس گفت: مهم ترین یافته های کاوش باستان شناسی منطقه اقلید کشف شواهدی از وجود استقرار دوران متـاخر هخامنشـی،فراهخامنشی، ساسانی و اوایل اسلام در این محوطه تاریخی است.

به گزارش پیک تدبیر به نقل از ایرنا، مصیب امیری اظهارکرد: بررسی و شناسایی تل گردو از این نظر حایز اهمیت است که تاکنون هیچگونه مطالعات علمی باستان شناختی در این منطقه صورت نگرفته است.

وی افزود: یافته های حاصل از بررسی این محوطه شامل دو هزار 277 قطعه سفال، یک عدد کوزه سالم، تعدادی قطعات فلزی، قطعه ای از دست بند شیشـه ای، چنـدین قطعـه شکسـته دست آس و تعداد قابـل توجـهی گل مهر است که در تاریخ گذاری این محوطه بسیار مفید است.

امیری با بیان اینکه براساس کتیه ها این گل مهرها مربوط به دوره ساسانی تاریخ گذاری شده اند اظهارداشت: گل مهرها و مهروموم های کشف شده از جنس گل رس هستند که به عنوان یک امضا برای کالاها ونامه ها مـورد استفاده می شده است که هرکدام از این مهرها دارای ویژگی های خاص هستند.

وی اضافه کرد: همچنین تعدای از این گل مهرها یا کتیبه ها با مضامین مذهبی و مضامین اداری بوده و برخی دیگر فقط نقوشی شامل حیوانات، پرندگان و یا علایـم نمـادین را در بـردارند.

او ادامه داد: در این پژوهش گونـه شناسـی و طبقـه بندی داده های سطح تپه باعث کسب اطلاعات بیشتری در مقایسه با دیگـر محوطـه هـای همزمـان دراستان فارس شد.

امیری عنوان داشت: علیرغم مطالعات، کاوش ها و بررسی هـای فراگیـر باسـتان شناسـی در فـارس تاریخچـه شهرسـتان اقلیـد همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: کمبود بررسی های منظم باستان شناسی موجب شده است تا هیچگونـه اطلاعاتی از سکونت ها وساختارهـای اقتصـادی، سیاسـی، مـذهبی و اجتمـاعی ادوارمختلـف فرهنگـی شهرستان اقلید در اختیار نداشته باشیم که در همین راستا وبه منظور تکمیل اطلاعات نخستین فصل مطالعه منطقه با بررسی روشمند تل گردو با توجـه به موقعیت جغرافیایی و تاریخی، با اخذ مجوز از پژوهشکده باستان شناسی انجام شد.

سرپرست گروه کاوش باستان شناسی محوطه تاریخی تل گردو شهرستان اقلید نیز گفت: بر اساس مطالعه یافته های بدست آمده از بررسی محوطه تل گردو ، آغاز استقرار در این محوطـه از اواخـر دوره هخامنشی بوده و به صورت ممتد با فراز و نشیب هایی که داشته به اوج رونق خود در دوره ساسـانی رسیده و بر اساس شواهد و مدارک موجود چندی پس از آن در قرون اولیه اسلام ، احتمالا براثرآتش سوزی مهیب این منطقه متروک و خالی از سکنه شده است.

حامد مولایی درباره گل مهرهای به دست آمده از این کاوش ها افزود: در دوران ساسانی هنر کنده کاری بر روی مهره های سنگی مانند دیگر هنر ها شکوفا شد و کنده کاری با استفاده از یک مته انجام شده است تا شکل های کروی را به وجود آورد.

این کارشناس ارشد باستانشناسی بیان کرد: جزییات معمولا باخطـوطی کـه در ضخامت، اندکی متفاوت هستند مشخص و آنچنان معقولانـه اضـافه شده تـا ویژگـی هـای مشخص کننده اصلی را تاکید کنند و تعداد زیادی از مهرهای ساسانی با حروف معروف به رمز تزیین شده اند.

وی اظهارداشت: با وجود این، ظهور آنها در مهرها نشان می دهد که این علایم به عنوان یکـی از وظـایف اصـلی مهـر سنگی، که حفاظت دارنده ی آن و آوردن خوشبختی برای وی بوده به کار می رفته اند و بسیاری از مهرهایی کـه از دوره ساسانی باقی مانده، علاوه بر اشکال گوناگون دارای نوشته هـایی نیـز هسـتند .

مولایی اضافه کرد: بعضـی بـه خـط پهلـوی کتیبه ای ولی بیشتر آنها به خط پهلوی شکسته است،خطی کـه سـنگ نوشـته هـا و سـکه هـای اوایـل دوره ساسانی (قرن سوم وچهارم میلادی) بدان نوشته شده و دارای (19) حرف اسـت .

وی ادامه داد: در ایـن خـط حـروف بـه هـم متصل نمی شوند، از این رو آن را اصطلاحاُ خط منفصل یا خط پهلوی کتیبه ای نامیده می شود.

او عنوان کرد: در میان خطوط روی مهرها و مدال ها، بیشتر عباراتی دیده می شود که مومنـان زرتشـتی رابه داشتن اعتقاد به خدایان (اپستان او یزدان)دعوت می کند.

مولایی افزود: این عبارات می رسانند که موضوعات حک شده دربرخی از سنگ های پربها فقط صحنه های کوچک ساده نیستند، بلکه دارای معانی سحر آمیز برای جلب لطف یا حمایت نیروهای خدائی برای مالکان آن ها هستند.

وی گفت: محوطه تل گردو در منطقه شکار ممنوع بصیران واقـع شـده اسـت وبـاغ کـوچکی ازدرختان گردو و زردآلو در این منطقه وجود دارد به همین دلیل تپه ای که در این محـدوده قـرار دارد را تـل گردو نامیده اند وآثار و بقایای باستان شناختی، بر روی تپه ای مرتفع و بسیار صعب العبور که تل گردو نامیده می شود قرار دارد.

او بیان کرد: در سمت شمال تل گردو،آثاری دیده می شود که قریب به یقین بقایای یک قبرستان است.


مطالب مرتبط:

- شهر سوخته زابل میراث جهانی شد

-نظرنهایی درباره ساختمان فرهنگی دانشگاه آزادمرودشت را میراث فرهنگی می دهد

- سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید معرفی شد

مرگ خاموش میراث 2500 ساله مرودشت

- تخت جمشید، اقتصاد تک محصولی مرودشت!

- ایرینا بوکووا:تخت جمشید یکی از باشکوه ترین آثار ثبت شده در یونسکو است

-آجرهای لعابدار محوطه تاریخی تل آجری تخت جمشید، برگرفته از مضامین اسطوره ای است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید