:»تشکیل مجمع مشورتی توسعه در کوار،ارسنجان،خرمبید و پاسارگاد+تصاویر

پیک تدبیر:مجمع مشورتی استان فارس با قوت به کار خود ادامه میدهد.در همین راستا شهرهای کوار ،ارسنجان،خرمبید و پاسارگاد مجمع مشورتی خود را شناخت و  رابطین و اعضای مرکزی توسط رییس این تشکیلات در استان فارس معرفی شدند.

مجمع مشورتی توسعه شهرستان ها که زیر مجموعه همین تشکیلات در استان و کشور میباشد ، فتح بابی برای استفاده از پتانسیلهای موجود در شهرستانها و بخشهای تابعه در جهت توسعه متوازن تمام مناطق خواهد بود.

جواد جمشیدی رییس مجمع مشورتی توسعه استان فارس ،در همین راستا از تمام دوستان،همفکران ،نخبگان،فعالین سیاسی ،اجتماعی و متخصصین خواست تا با مشارکت همگانی و کمک به این تشکیلات باعث به وجود آمدن فردایی بهتر گردند.

 

 

پبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیرپبک تدبیر


 

مطالب مرتبط:

-آغاز بکار رسمی مجمع مشورتی توسعه شهرستان مرودشت+تصاویر

:»با حکم معاون رییس جمهور؛جواد جمشیدی رسماً بعنوان نماینده مجمع مشورتی توسعه استان فارس معرفی شد

:»مجمع مشورتی توسعه شهرستان جهرم معرفی شدند+تصاویر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

پیوندها